Lít đong Tiêu
Đăng ngày 17-12-2012 Lúc 09:59'- 4788 Lượt xem

Dùng để đong tiêu (chuẩn) cho ngành nông sản. Ngoài ra còn đùn để đong cho cà phê